15-12-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Schematisch overzicht instrumenten Participatiewet

Wie ontvangt tot welke datum een tegemoetkoming voor de diverse categorieën arbeidsbeperkten?

Op dit moment is het Wetsvoorstel harmonisatie instrumenten bij de Eerste Kamer in behandeling (zie eerder bericht). De Eerste Kamer vroeg de staatssecretaris inzichtelijk te maken wie voor wat en tot welke datum een tegemoetkoming ontvangt wanneer diverse categorieën arbeidsbeperkten zich melden bij gemeenten, UWV of wanneer een match gevonden wordt met een werkgever.

Via een Kamerbrief is nu inzicht geboden in

  • instrumenten die in de tijd wettelijk beschikbaar zijn voor mensen uit de doelgroep banenafspraak met een Wajong-achtergrond of die vallen onder de Participatiewet (P-wet). Het gaat om bestaand beleid (loonkostensubsidie/loondispensatie, jobcoaching, werkaanpassingen) en om nieuw beleid (no-risk, Premiekorting/loonkostenvoordeel en Lage Inkomensvoordeel). Voor deze nieuwe instrumenten is een regelhulp in ontwikkeling, die het voor werkgevers inzichtelijk maakt waar zij recht op hebben en met ingang van wanneer;
  • de ondersteuning die gemeenten (voor mensen uit de Participatiewet) of UWV (voor mensen met een Wajongachtergrond) kunnen bieden.

Bron: Kamerbrief, 14 december 2015; bericht Staatscourant, 18 december 2015.