25-08-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

SCP: Perspectief op de onderkant van de Arbeidsmarkt

Scholing voor deze – diffuse – groep is nodig, maar niet genoeg is om de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden te versterken.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft zich samen met haar kennispartners waaronder CPB, TNO en UWV gebogen over de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit thema wordt in een pas uitgebrachte essay-bundel vanuit verschillende invalshoeken belicht. Rode draad: de problemen waar mensen aan de onderkant mee kampen blijkt complex. Het gaat niet alleen om het ontbreken van baanvaardigheden. Mensen ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt, kunnen onvoldoende steunen op sociale netwerken, hebben onvoldoende besef van culturele codes. Ook hebben veel mensen uit deze groep moeite om hun thuissituatie, hun – dikwijls slechte – gezondheid en hun financiën op orde te houden, vaak ook door fysieke en mentale beperkingen. 

Bron: Nieuwsbericht SCP, 12 juli 2016;  klik hier voor de publicatie.