15-06-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Staatssecretaris: inzet (Oost-Europese) uitzendkrachten door SW-bedrijven slechts incidenteel

“Ook bij pieken in het werk dienen opdrachtgevers naar tevredenheid te worden bediend”.

Naar aanleiding van een recent item in Nieuwsuur (zie eerder bericht) hebben PvdAPVVSP en  50Plus Kamervragen gesteld. Zij vragen een reactie aan de staatssecretaris Klijnsma op het feit dat er SW-bedrijven zijn die Oost-Europese uitzendkrachten inzetten. Gaat dit niet ten koste van werkgelegenheid voor mensen die onder de Participatiewet vallen?

De staatssecretaris antwoordt dat er geen sprake is van een structurele inzet.  Er wordt slechts incidenteel gebruik gemaakt van (Oost-Europese) uitzendkrachten als niet tijdig aan de vraag van de opdrachtgever kan worden voldaan. Daarmee wordt de opdrachtgever naar tevredenheid bediend en zorgt het SW-bedrijf ervoor dat deze opdrachten ook in vervolg naar het SW-bedrijf toekomen, zodat de plaatsen voor mensen door de doelgroep van de Participatiewet behouden blijven.

Bijvoorbeeld de Tomingroep, waar een deel van het Nieuwsuur-item werd opgenomen, laat weten dat er af en toe pieken optreden in het werk. De inzet van (Oost-Europese) uitzendkrachten leidt niet tot verdringing, omdat er sprake is van een incidentele opvang van werkzaamheden.

De staatssecretaris ziet geen noodzaak tot het treffen van maatregelen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en maken daarover afspraken met de SW-bedrijven, aldus Klijnsma.

 

Bron: Kamerbrieven, 12 juni 2017.