8-03-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Staatssecretaris licht invoeringstraject loondispensatie nader toe

Deze maand ontvangt de Tweede Kamer de hoofdlijnennotitie en – naar verwachting – vóór de zomer het wetsvoorstel.

De brief die de Tweede Kamer ontving over invoering van de loondispensatie – zie eerder bericht – is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. Van Ark benadrukt daarin dat zij de in het Regeerakkoord aangekondigde loondispensatie via een zorgvuldig proces wil invoeren. Het kabinet wil dit doen in overleg met gemeenten, sociale partners, cliëntenorganisaties en andere betrokkenen, waarbij de uitvoerbaarheid van de regeling een belangrijk aandachtspunt is.

Bij de begrotingsbehandeling van SZW zegde de staatssecretaris toe in het eerste kwartaal van dit jaar met een hoofdlijnennotitie te komen over de verdere uitwerking van de plannen.

Het Regeerakkoord gaat uit van invoering per 1 juli 2019. Tot die tijd wordt gewerkt aan onder meer het opstellen van het wetsvoorstel, consultatie van betrokken partijen uit het veld, het voorleggen voor een uitvoeringstoets aan uitvoeringsinstanties, behandeling in de Ministerraad, advisering door de Raad van State, en parlementaire behandeling. Naar verwachting zal een wetsvoorstel na de zomer van 2018 worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Bron: Kamerbrief, 2 maart 2018.