8-02-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Staatssecretaris wil meer werk maken van inclusieve arbeidsmarkt

Tijdens de door haar uitgesproken Cedris-lezing deed Tamara van Ark een appèl op bestuurders, deskundigen en betrokkenen: start onderling overleg om dagbesteding, beschut werk, werken onder de banenafspraak en werken in een reguliere baan beter op elkaar te laten aansluiten.

“Wie een arbeidsbeperking heeft, moet zich beschermd weten. Om te gaan werken als het beter gaat, om meer te gaan werken als het nog beter gaat, wetend dat hij/zij soepel terug kan vallen op een vangnet als het even wat minder gaat.”

Van Ark wil mensen aan de slag krijgen. Ze wil werkgevers stimuleren om mensen met een beperking duurzame banen te bieden (zeker ook overheidswerkgevers) zodat we een samenleving krijgen waarin het normaal is dat iedereen meedoet.

Dit pleidooi was maandag 5 februari 2018 te horen in de Cedris-lezing.

Lees hier de hele toespraak van de staatssecretaris.