26-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Stijging aantal garantiebanen neemt fors af

Het is nog onzeker of de doelen van de banenafspraak in 2016 zijn gehaald. Dat blijkt uit de UWV trendrapportage over de gerealiseerde garantiebanen in de markt en bij de overheid ultimo 2016.

Het aantal garantiebanen voor mensen in het doelgroepregister is het afgelopen jaar slechts gestegen met 1.777. Tegenover een toename van 3.763 reguliere dienstverbanden stond een afname van 1.986 uitzendcontracten en detacheringen.

Vanaf de nulmeting zijn er volgens de UWV-rapportage  in totaal 22.837 garantiebanen bijgekomen: 12.546 extra banen bij reguliere werkgevers via een dienstverband en 10.291 via een uitzendcontract of detachering. Het aantal dienstverbanden in de markt is gestegen met 13128, bij de overheid is er een daling van 586 banen.

Deze trendrapportage is niet de officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, maar geeft wel een indicatie van de voortgang. Begin juli informeert SZW de Tweede Kamer over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak. Dan is ook de verdeling bekend van uitzendcontracten en detacheringen over de sectoren markt en overheid. Op basis van de gemaakte afspraken moeten er in 2016 bij de marktsector 14000 garantiebanen zijn ingevuld en bij de overheid 6.500.

Voor meer informatie: Trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2016.

Het periodieke trendoverzicht gaat vergezeld van een geactualiseerd overzicht van vragen en antwoorden over de rapportage.

 

In Binnenlands Bestuur laat UWV weten dat er aan deze cijfers nog geen conclusies te trekken zijn (bijvoorbeeld over het al dan niet activeren van het quotum) omdat nog niet alle aanleveringen van CBS en Panteia in het doelgroepregister zijn verwerkt.

Dit doelgroepregister is overigens in omvang afgenomen. Eind december 2016 stonden er landelijk nog 212.875 mensen in. Dit is bijna 35.000 minder dan tijdens de nulmeting en 65.000 minder dan eind 2015. Oorzaak van de afname is de herbeoordeling Wajong die het UWV uitvoert in de periode 2015-2017. De Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, worden uit het register verwijderd.

Bron: UWV, 25 april 2017; bericht Binnenlands Bestuur, 26 april 2017.