23-08-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Succesvolle innovatie in begeleiding naar werk

Hoogleraar/onderzoeker Roland Blonk: “Regionale aanpak werkt het beste; werk samen met onderwijs en regionale werkgevers en sluit aan bij hun waarden. Verbeter de ontwikkeling van kennis over begeleiding van mensen naar werk en benut die ook.”

TNO-onderzoekers Roland Blonk en Cees Wevers schreven samen de whitepaper Inclusieve innovatie in de regio. Deze bevat adviezen aan gemeenten die steeds vaker samenwerken met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden.

Innovatieve aanpakken geven hen een steun in de rug.

Volgens de onderzoekers werkt de regionale aanpak het beste. Niet alleen vanwege de ingezette decentralisaties, maar ook omdat effectieve bedrijfsnetwerken, innovatie-initiatieven, onderwijsinstellingen, werkgelegenheidsprojecten en re-integratie bij uitstek regionaal zijn georganiseerd. “De lijnen zijn korter, mensen kennen elkaar. Daarbij is werkloosheid en het versterken van talenten en vaardigheden van mensen gemakkelijker aan te pakken samen met werkgevers.”

De onderzoekers constateren dat kennisontwikkeling over begeleiding van mensen naar werk achterblijft en aanwezige kennis onvoldoende wordt benut. Bij het ontdekken van de meest effectieve aanpak is evidence-based werken vanuit uitvoeringsorganisaties belangrijk, maar innovatie vanuit werkgevers ook. Kansen zijn er volgens hoogleraar Blonk in het creëren van nieuwe producten, het terughalen van productie uit het buitenland (reshoring) en het organiseren van regionale loopbaanpaden om nieuwe beroepsvaardigheden aan te leren. Door het publieke en private domein slimmer met elkaar te verbinden kan innovatiepotentieel beter worden ontsloten. De werkgevers moeten op een innovatieve manier worden betrokken, aldus de onderzoekers.

Bron: bericht Binnenlands Bestuur, 19 augustus 2017.

Per 1 maart 2017 heeft Tilburg University Roland Blonk benoemd op de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid. De leerstoel is mogelijk gemaakt door de Stichting Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). Op 1 december aanstaande zal hij tijdens het middagsymposium ‘Inclusieve Innovatie van Arbeid’ zijn oratie uitspreken.