30-01-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

“Technologie kan arbeidsparticipatie van mensen met beperking vergroten”

Meer mensen met een beperking kunnen aan de slag als huidige en toekomstige technologische mogelijkheden beter worden benut. Ton Wilthagen aanjager van de nieuw opgerichte coalitie voor technologie en inclusie.

Dit blijkt uit onderzoek dat met subsidie van UWV is uitgevoerd. De ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen richt zich over het algemeen op toepassingen in de gezondheidszorg. In twee verschillende onderzoeken is nu gekeken of en hoe technologie kan bijdragen aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een fysieke of licht verstandelijke beperking. De onderzoeken staan beschreven in het onlangs verschenen Kennisverslag van UWV.

Onderzoeken

In een onderzoek dat werd uitgevoerd door het Athena Instituut van de VU zijn vier scenario’s uitgewerkt om kansrijke technologische toepassingen in te zetten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De scenario’s laten zien hoe de toepassing van serious gaming, augmented reality, een activiteitentracker en omgevingssensoren deze werknemers bij hun werk kan ondersteunen.

Uit een ander onderzoek, uitgevoerd door Technopolis en SEOR, zijn acht veelbelovende technologische voorzieningen naar voren gekomen die kansen bieden voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Het gaat om (sociale) robotassistenten, digitale assistenten, telepresence robots, (gemotoriseerde) exoskeletten, autopersonalisatie van computers, tools voor live ondertiteling en vertaling, spraakgestuurde apparaten en gepersonaliseerde producten.

Coalitie voor technologie en inclusie

De resultaten van de twee onderzoeken zijn donderdagmiddag 25 januari gepresenteerd tijdens een symposium in Amersfoort. Tijdens het symposium wordt een speciale coalitie voor technologie en inclusie gelanceerd. De coalitie, waarin onder meer hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen zitting neemt, gaat het onderwerp aanjagen, monitoren en barrières wegnemen. Andere deelnemers zijn ontwikkelaars, werkgevers, gebruikers en beleidsmakers. Samen zullen zij de komende jaren actief initiatieven stimuleren die de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengen door middel van technologie.

Kansen van technologie voor arbeidsparticipatie

UWV Kennisverslag 2018-2 gaat in op de vraag welke kansen technologie kan bieden voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.

  • Nieuwe technologische voorzieningen als een sociale robotassistent, spraakgestuurde apparatuur en gepersonaliseerde producten hebben potentie om het bereik van doelgroepen te vergroten tegen vergelijkbare of hogere kosten dan bij gebruik van bestaande voorzieningen.
  • Samen met mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders zijn 4 scenario’s ontwikkeld. De scenario’s laten zien hoe de toepassing van serious gaming, augmented reality, een activiteitentracker en omgevingssensoren deze werknemers bij hun werk kan ondersteunen.
  • De eindgebruiker in de arbeidscontext is vaak niet of nauwelijks in beeld bij de technologieontwikkelaars.

Klik hier voor het UWV Kennisverslag – ‘Kansen van technologie voor arbeidsparticipatie’. UWV stelde een eerder kennisverslag op over de invloed van technologische ontwikkelingen op werk in het algemeen.

Bron: Persbericht UWV, 25 januari 2018.

Cedris onderzoekt in 2018, samen met SBCM en TNO, welke kansen robotisering en andere innovatieve technologieën bieden voor mensen met arbeidsbeperkingen, lees er hier meer over.