3-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Tegenprestatie bij klein aantal gemeenten niet correct geregeld

Twintig gemeenten leggen bewust geen verplichte tegenprestatie op aan hun uitkeringsgerechtigden.

29 van de 393 gemeenten hebben het beleid rond de tegenprestatie niet in lijn met de Participatiewet vorm gegeven. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW.

In de wet staat dat een gemeente een verordening tegenprestatie moet hebben. Een uitkeringsgerechtigde is verplicht door het gemeentebestuur opgedragen “onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden” te verrichten. Die tegenprestatie moet een verplichtend karakter hebben en er moet geregeld zijn dat er maatregelen worden opgelegd als betrokkene de tegenprestatie verwijtbaar niet uitvoert.

Circa tien gemeenten hebben aangegeven naar aanleiding van het onderzoek hun verordening aan te gaan passen. Twintig gemeenten, waaronder Arnhem, houden zich bewust niet aan de regels van de Participatiewet. Volgens de staatssecretaris is er bij hen sprake van dat zij “de wet anders interpreteren of niet overtuigd zijn van nut en noodzaak” van de tegenprestatie. Klijnsma roept hen op hun beleid in overeenstemming te brengen met de wet. "Het is van belang dat mensen meedoen in de samenleving en dat de bijstand uitnodigt en activeert om mee te doen. Nuttige activiteiten helpen mensen ook om een sociaal netwerk op te bouwen en regelmaat op te doen", aldus Klijnsma.

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid, 23 februari 2016; bericht NRC, 23 februari 2016; Bericht Binnenlands Bestuur, 23 februari 2016.