20-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Tegenprestatie gemeente Rotterdam in beeld: ‘voor wat hoort wat’

De TV-reeks Doc2 biedt een kijkje in de keuken van de sociale dienst in Rotterdam.

Sinds de verzorgingsstaat plaats heeft moeten maken voor de participatiesamenleving wordt van burgers meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gevraagd. Een bijstandsuitkering is niet zomaar een recht, maar een voorziening waarvoor je iets terug moet doen. Rotterdam loopt al langer vooruit op deze ontwikkelingen en staat bekend als een van de strengste gemeentes van Nederland met een vaak spraakmakende aanpak. 'Werkstad' Rotterdam houdt vast aan het principe dat iedereen iets terug moet doen voor zijn uitkering. Ze werken er met een verplichte tegenprestatie en met het programma 'Werk Loont', waarbij iedereen, ongeacht opleiding of werkervaring, een dag per week papier moet prikken.

Bron: NPO/Human, programma Doc2: De Tegenprestatie, 19 oktober 2015. Klik hier om het programma terug te kijken en hier voor een opinie-column over de tegenprestatie.