14-04-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Tellen detacheringen vanuit de SW mee in de banenafspraak?

Wat houdt de herbezettingsvoorwaarde in en geldt die ook nadat het quotum wordt geactiveerd?

Als ‘vraag van de week’ op de website van de Programmaraad informatie over het meetellen van Wsw-gedetacheerden voor de banenafspraak.

Wat betekent in dit verband de herbezettingsvoorwaarde? En geldt die ook nadat het quotum wordt geactiveerd?

 

Bron: Vraag van de week, Programmaraad, 4 april 2016.