9-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Terugdringen onbetaald werk: helpt een wettelijke verdringingstoets?

LCR onderschrijft voorstel maar wijst op gevaren voor praktijkgerichte scholing en voor vrijwilligerswerk

 Om te voorkomen dat er verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt door werken met behoud van uitkering, ‘verplicht’ vrijwilligerswerk en re-integratietrajecten, ligt er een SP-initiatiefwetsvoorstel ‘Verdringingstoets’ (zie eerder bericht).

Rond de Kamerbehandeling hiervan heeft de Landelijke CliëntenRaad (LCR) de Kamer een brief gestuurd. De LCR ziet als voordeel van de Verdringingstoets dat er minder willekeur zal zijn, waardoor uitkeringsgerechtigden niet onbetaald moeten werken tegen het belang van henzelf en anderen in.

Maar, zo vindt de LCR, hierbij moet ook gekeken worden naar het belang van mensen die via praktijkgerichte scholing werk verrichten, uiteraard onder goede voorwaarden. De LCR vraagt zich tevens af of de verdringingstoets er niet toe leidt dat zinvol vrijwilligerswerk in het kader van de tegenprestatie helemaal onmogelijk wordt gemaakt.

Bron: bericht LCR, 8 juni 2016