10-05-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Tienpuntenplan ter stimulering van de banenafspraak

De aanjager voor de banenafspraak bij het bedrijfsleven, Aart van der Gaag, heeft namens werkgeversorganisaties LTO Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW een tienpuntenplan opgesteld en aan de Tweede Kamer aangeboden.

Werkgeversorganisaties willen o.a. minder bureaucratie bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast moet er meer aandacht komen om jongeren uit het speciaal onderwijs aan het werk te krijgen. Ook wordt voorgesteld om de doelgroep voor de Banenafspraak te verbreden tot iedereen met een forse afstand tot der arbeidsmarkt.

 

Minder regelgeving, meer duidelijkheid

Cedris is blij met de ambitie van werkgevers om serieus werk te blijven maken van de banenafspraak. Alle maatregelen die bijdragen aan het verhogen van de arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking verdienen steun. Cedris deelt de opvatting dat minder regelgeving, minder bureaucratie, meer duidelijkheid over de ondersteuning van zowel de doelgroep als de werkgevers noodzakelijk zijn om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te verhogen. Het voorstel om de doelgroep voor de banenafspraak te verbreden is wat Cedris betreft alleen acceptabel als ook de doelstelling van het aantal garantiebanen omhoog gaat.

https://www.opnaarde100000.nl/wp-content/uploads/2017/05/Tienpuntenplan-4-mei-2017.pdf

Lees hier het tienpuntenplan banenafspraak van de werkgevers

Zie ook bericht VNO-NCW, 4 mei 2017 en column Mirjam van Praag, Financieel Dagblad (login), 17 mei 2017: Succesvolle arbeidsparticipatie vraagt om innovatie en meer samenwerken