16-02-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Toolkit en Vliegende brigade Transparantie Banenafspraak

Het transparant maken van de doelgroep Banenafspraak van gemeenten en UWV in één systeem is nog niet overal even vergevorderd. De Programmaraad komt helpen met een toolkit en een ‘vliegende brigade’.

Het transparant maken van de doelgroep Banenafspraak van gemeenten en UWV in één systeem is nog niet overal even vergevorderd. Iedere arbeidsmarktregio loopt hier in meer of mindere mate tegenaan. Het is de uitdrukkelijke wens van werkgevers om kandidaten in één applicatie zelf te kunnen vinden volgens een eenduidig profiel.

Voor medewerkers van de gemeente die in hun arbeidsmarktregio samen met collega’s van publieke partijen bezig zijn om kandidaten voor de doelgroep Banenafspraak transparant te maken is er een speciale toolkit beschikbaar. Die helpt gemeentemedewerkers om in hun arbeidsmarktregio het klantenbestand transparant te maken en te houden. Medewerkers van gemeenten die aangesloten zijn op het UWV-portaal, kunnen voor het transparant maken ook UWV-applicaties Sonar en WBS gebruiken.

De Programmaraad ondersteunt ook de arbeidsmarktregio’s bij dit vraagstuk met een zogenaamde ‘vliegende brigade’. Die helpt gemeenten, UWV en SW-organisaties met het transparant maken van de kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak. De vliegende brigade komt uitvoerders en management, bij zowel gemeenten als SW-bedrijf, faciliteren met het vullen van klantprofielen. 

In 2015 zijn er in 4 regio’s pilots gehouden met de dienstverlening van de vliegende brigade.

De wethouders van de centrumgemeenten hebben een brief met dit aanbod ontvangen. 

Bron: Berichten Programmaraad, 12 februari en 15 februari 2016.