17-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Toolkit Participatiewet beschikbaar

Alle (wettelijke) regelingen, instrumenten en methoden op een rij die ingezet kunnen worden in de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.

Om professionals te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet, heeft de Programmaraad een Toolkit Participatiewet ontwikkeld. Deze bevat alle (wettelijke) regelingen die ingezet kunnen worden in de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden om de doelen van de Participatiewet en de gemaakte banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren. Daarnaast worden er onder ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of methodieken opgenomen, die bijdragen aan het realiseren van meer werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk. De informatie is bestemd voor alle betrokken professionals en partijen bij de vorming en ontwikkeling van de regionale werkbedrijven en werkgeversservicepunten in alle arbeidsmarktregio’s. De toolkit is niet bedoeld om individuele werkgevers of individuele werkzoekenden om ze te informeren.

De toolkit bevat veel informatie en biedt goed overzicht en inzicht aan professionals die vanuit werkgeversvertegenwoordiging, werknemersvertegenwoordiging, publieke dienstverleners en publieke overheden zich bezighouden met werkgevers en werkzoekenden. De toolkit is - via de website samenvoordeklant.nl –vrij toegankelijk voor iedereen.

 

Bron: bericht Programmaraad, 14 juni 2016.