24-11-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Tweede Kamer aanvaardt Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Tegemoetkomingen Loondomein en Lage InkomensVoordeel (LIV) gaan nu door naar de Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet Tegemoetkomingen Loondomein (zie eerder bericht)

De drie amendementen die tijdens het wetgevingsoverleg over het Belastingplan waren ingediend kregen onvoldoende steun.

De SP had verzocht de urendrempel van 24 uur per week te verhogen zodat alleen mensen die een heel jaar gemiddeld 28 uur per week werken, in aanmerking zouden komen voor het Lage Inkomens Voordeel (LIV).

De ChristenUnie pleitte er tevergeefs voor dat de LIV-tegemoetkoming ook bij korte banen (vanaf 6 maanden) wordt verstrekt.

 

D66 en de ChristenUnie hadden, om de groep banenafspraak geen relatief nadeel te laten ondervinden van de LIV, graag gezien dat voor de doelgroep banenafspraak tegelijkertijd zowel het LIV als het loonkostenvoordeel geldt. Volgens het wetsvoorstel hebben reguliere werkgevers alleen in het overgangsjaar 2017 een dubbel voordeel voor mensen uit het doelgroepregister. Werkgevers ontvangen dan zowel het LIV als de premiekorting. (Op dat moment is de premiekorting nog niet omgezet in het loonkostenvoordeel).

Bron: bericht Rijksoverheid, 18 november 2015.

Noot: Voor de premiekortingen, het LIV en de loonkostenvoordelen (LKV’s) bestaat een regelhulp, die het voor werkgevers inzichtelijk maakt waar zij recht op hebben en met ingang van wanneer.