1-12-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Tweede Kamer akkoord met verplichting beschut werk

Het wetsvoorstel verplicht gemeenten per januari 2017 beschut werk in te richten voor mensen die ook met loonkostensubsidie of andere ondersteunende maatregelen niet in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan.

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een gewijzigde Participatiewet. De belangrijkste veranderingen zijn dat de Praktijkroute als extra toegang tot het doelgroepregister mogelijk wordt. Verder worden gemeenten vanaf 1 januari wettelijk verplicht om beschutte werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (zie eerder bericht).

Veel gemeenten hebben kritiek op de verplichte invoering van beschut werk. Ze zijn nog bezig met uitzoeken hoe ze beschut werk het best kunnen inrichten, of ze willen het geld op een andere manier uitgeven om deze doelgroep aan het werk te helpen. Ook de Raad van State ontraadde het wetsvoorstel. De raad was ‘niet overtuigd van de noodzaak om eenzijdig in te grijpen in de gemeentelijke praktijk en daarmee inbreuk te maken op de uitgangspunten van de decentralisaties in het sociale domein’.

Vakbond FNV is juist blij met de verplichting. Vicevoorzitter Ruud Kuin: ‘Mensen die graag willen werken en daarvoor beschut werk nodig hebben, kunnen dat recht nu eindelijk verzilveren. Gemeenten hebben na 2 jaar op de handen zitten hun beleidsvrijheid terecht verspeeld. Wij zijn blij dat die wettelijk verplichting er is gekomen.’

 

Aanvullend op het wetsvoorstel zijn 1 amendement en 2 moties aangenomen dan wel overgenomen door het kabinet:

 

1.     Binnen twee jaar wordt in een extra evaluatie zowel gekeken naar de effecten van beschut werk als van de praktijkroute (amendement Heerma/Schouten/Karabulut);

2.     De staatssecretaris wordt opgedragen om met gemeenten in gesprek te gaan over een cao beschut werk (motie Karabulut);

3.     Er moet bij de evaluatie in 2019 ook specifiek rapporteren of de beschikbare middelen en kosten per beschutwerkplek overeenkomen, of de totaal beschikbare middelen toereikend zijn en wat de verwachte ontwikkeling van de kosten van de uitvoering van beschut werk als en daarna daar jaarlijks over te rapporteren aan de Tweede Kamer (motie Voortman).

 

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid, 29 november 2016; bericht Binnenlands Bestuur, 29 november 2016; bericht VNG, 29 november 2016.

 

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) streeft naar invoering van de wet per 1 januari 2017. Het is nog onduidelijk of de Eerste Kamer in staat is het wetsvoorstel in december te behandelen. Als de senaat het wetsvoorstel op een later tijdstip behandelt en goedkeurt, schuift de invoerdatum naar achteren.

Klijnsma heeft de Eerste Kamer verzocht het wetsvoorstel met spoed in behandeling te nemen.

Bron: Kamerbrief, 1 december 2016.