6-07-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Tweemeting banenafspraak: taakstelling 2016 niet bereikt

Cedris maakt zich zorgen over deze ontwikkeling: “Werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie neemt per saldo af.”

Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hebben tot op heden 3.600 extra banen extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking die zijn opgenomen in het doelgroepregister van UWV. Het gaat dan om mensen die niet in staat zijn zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen.

In 2015 werd de afgesproken doelstelling bereikt (zie eerder bericht). Maar met dit aantal van 3.600 is de afspraak voor 2016 (6.500 banen) niet gehaald. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van SZW eind vorige week openbaar maakte.

Cedris maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. In plaats van dat de banenafspraak leidt tot meer werkgelegenheid is de conclusie dat de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie per saldo is afgenomen. 

 

In een reactie op de cijfers meldt het verbond van overheidswerkgevers (VSO) dat de sector overheid een stroeve start kende, maar inmiddels goed op stoom is gekomen. Dat vertaalt zich helaas nog niet tot de volledige taakstelling, zo blijkt uit genoemde cijfers.

Knelpunten die het VSO noemt zijn onder meer dat de sector overheid/onderwijs een relatief grotere opdracht heeft gekregen dan de marktsector. Bovendien worden de overheidswerkgevers geconfronteerd met uitstroom van WIW-ers en ID-ers. Die banen moeten eerst worden ingehaald alvorens nieuwe banen worden gerealiseerd die meetellen.

De overheidswerkgevers wijzen verder op knelpunten in de uiteenlopende dienstverlening aan werkgevers en in de regelgeving.

In de Kamerbrief waarin zij de resultaten bekendmaakte kondigt staatssecretaris Klijnsma aan dat zij op basis van de resultaten van de tweemeting nu het traject inzet voor de activering van een quotumheffing voor de sector overheid.

 

De provincies reageren teleurgesteld op het opstarten van deze procedure. Activering is nodig om het aantal vastgestelde garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking te behalen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) wijst erop dat provincies hun doelstelling wel hebben gerealiseerd, zelfs voor 2017.

 

Kamerbrief, 30 juni 2017;  Nieuwsbericht Rijksoverheid, 30 juni 2017; bericht overheidswerkgevers, 30 juni 2017; berichten Binnenlands Bestuur, 30 juni en 4 juli 2017; bericht Gemeente.nu, 3 juli 2017; persbericht Cedris, 30 juni 2017.