6-07-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Uitstroom uit het doelgroepregister; voorstel uniforme uitstroomregel Praktijkroute

Hoe lang blijft iemand in het doelgroepregister als hij daar via de Praktijkroute is ingestroomd?

Sinds begin dit jaar kunnen werknemers van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemeting is vastgesteld dat ze niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, direct worden toegelaten tot het doelgroepregister.

Voor de Prakrijkroute is nog geen uitstroomregel vastgesteld.

Vanuit het idee van eenduidigheid is voorgesteld dat het méér gaan verdienen dan het WML-niveau voortaan als uitstroomregel voor de Praktijkroute gaat gelden. Ook gaat hierbij de zogenaamde T+2 regel gelden die gebruikelijk is in  situaties waarin iemand –doordat bijvoorbeeld zijn recht op loonkostensubsidie vervalt - zijn doelgroepgrondslag verliest: betrokkene blijft het jaar waarin dat gebeurt plus nog twee gehele kalenderjaren in het register staan en wordt dan pas verwijderd.

 

Over het voorstel moet nog wel officieel besloten worden door het ministerie van SZW. Na de zomer zullen gemeenten verder worden geïnformeerd over de uitstroomregel voor de Praktijkroute en de wijze waarop zij dit kunnen registreren. 

 

Bron: bericht Programmaraad, 4 juli 2017.