26-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Update Banenafspraak sector Overheid en Onderwijs

Aanjager Hans Spigt doet verslag van lopende initiatieven. Het verankeren van bij overheidsorganisaties gerealiseerde werkplekken krijgt de hoogste prioriteit.

De Kamer ontving onlangs de voortgangsrapportage van de aanjager Banenafspraak sector Overheid en Onderwijs, Hans Spigt. Dit als aanvulling op de voortgangsmemo van juni 2016 (zie eerder bericht). Daaruit blijkt dat de werkgevers binnen de overheid- en onderwijssector de doelstelling realiseerden dankzij een toename van het aantal detacheringen over de periode 2013 -2015.

Spigt noemt in de rapportage onder meer:

  • Om instellingen goed te informeren over de mogelijkheden staan op www.vso-werkgevers.nl voorbeelden en actuele informatie, vindt (inter)sectorale uitwisseling plaats en organiseren de sectorfondsen leernetwerken. Op 31 oktober komen de sectorfondsen Overheid & Onderwijs bijeen om uit te wisselen hoe de cao-afspraken over de Banenafspraak praktisch worden uitgewerkt.
  • Het  Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie van de Universiteit Maastricht publiceerde een uitgebreid overzicht van mogelijke taken die in een schoolorganisatie kunnen worden samengebracht. Bestaande functies worden heringericht zodat er een werkpakket ontstaat dat past bij iemand uit de doelgroep van de Banenafspraak.
  • Onderwijswerkgevers denken na over de vorming van een ‘werkcoöporatie’ ten behoeve van meerdere scholen.
  • Ook nieuwe vormen van samenwerking tussen SW-bedrijven, uitzendbranche en anderen en overheid & onderwijswerkgevers bieden wellicht mogelijkheden om ook in de toekomst een duurzame instroom op geschikte werkplekken meer systematisch te organiseren.

 

Spigt meldt dat het verankeren van de werkplekken in de organisaties de hoogste prioriteit krijgt, zodat ook in de toekomst deze plekken beschikbaar kunnen zijn voor mensen uit de doelgroep. Eerder deze zomer sprak Hans Spigt zijn zorgen uit over de duurzaamheid van veel garantiebanen: “De overheidssector moet aan de ene kant bezuinigen, en aan de andere kant banen creëren. Dat is lastig. (…) Overheidswerkgevers plaatsen mensen uit de doelgroep vooral via detacheringen en die banen kunnen op elk moment ophouden. Wanneer voor deze groep de Transitievergoeding zou vervallen – ze hebben immers een vangnet in uitkeringen – zou dit voor werkgevers een stuk makkelijker zijn,” aldus Spigt.

Op schriftelijke vragen over de eenmeting banenafspraak antwoordde staatssecretaris Klijnsma dat zij deze zorg deelt in de zin dat “we op de goede weg zijn, maar dat tegelijkertijd de uitdaging voor de komende jaren groot is en blijft. Het aantal banen zal ten opzichte van de nulmeting jaarlijks moeten blijven toenemen. De uitspraak van de heer Spigt plaats ik dan ook in deze context,” aldus Klijnsma.

 

Bron: Kamerbrief, 13 oktober 2016; bericht Financieel Dagblad, 3 augustus 2016.