2-01-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

UWV: aangepaste werkwijze Wajong-herindeling géén categorale beoordeling 50-plussers

Van 50-plussers wordt wél verondersteld dat zij arbeidsvermogen hebben als zij naast hun Wajong-uitkering inkomen uit arbeid hebben of in een UWV-re-integratietraject zitten

 

Met de komst van de Participatiewet sinds 2015 is Wajong er alleen voor mensen die voor hun 18de of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben, en daardoor nooit meer kunnen werken. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen. Tussen 2015 en 2018 beoordeelt UWV welke Wajongers met een uitkering van vóór 2015 kunnen werken. Wie duurzaam geen arbeidsvermogen heeft ('DGA') blijft de Wajong-uitkering ontvangen. Wie kan werken, ontvangt per 2018 een lagere Wajong-uitkering (70% WML) en krijgt hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk. Jongeren met een beperking die arbeidsvermogen hebben, zijn met ingang van 2015 voor een uitkering (WWB) en voor begeleiding naar werk aangewezen op de gemeenten.

In 2015 heeft UWV van 155.000 herbeoordeelden vastgesteld dat zij over arbeidsvermogen beschikken. 67.000 Wajong'ers vielen in de DGA-groep.

In dagblad Trouw werd onlangs de indruk gewekt dat Wajongers ouder dan 50 jaar categoraal vrijgesteld worden van de herindelingsoperatie. Ten onrechte wordt de indruk gewekt dat zij allemaal het DGA-oordeel ontvangen. Naar aanleiding van Kamervragen zet staatssecretaris Klijnsma dit recht: 50-plussers worden niet categoraal ‘ontzien’.

 

Van 50-plussers wordt wél verondersteld dat zij arbeidsvermogen hebben als van hen bekend is dat zij naast hun Wajong-uitkering werken in loondienst of als zelfstandige of die actieve re-integratieondersteuning van UWV krijgen. Rond deze aanname wijzigt UWV het vooraankondigingstraject bij het per brief sturen van de voorlopige beoordeling. Dit om het laatste leeftijdscohort (bij wie de kans groter is dat zij geen arbeidsvermogen hebben) niet onnodig te belasten met een herbeoordeling én om geen onnodig beslag te leggen op de beoordelingdcapaciteit van de UWV-verzekeringsartsen.

Bron: Publieksinformatie en Jaarverslag UWV; bericht Trouw, 19 december 2016; nuancering door UWV op Wajong-forum, 19 december 2016;  Kamerbrief, 20 december 2016;aanvullende Kamerbrief, 20 januari 2017 over de aanleiding voor de herindelingsoperatie Wajong en de vereenvoudiging van de beoordeling.