28-03-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

UWV gaat tolken Participatiewet en Wmo regelen

Gemeenten hoeven straks geen tolken voor doven en slechthorenden meer te regelen in het kader van de Participatiewet en de Wmo. In plaats daarvan krijgt UWV deze taak toebedeeld.

Dit blijkt uit het conceptwetsvoorstel waarover onlangs een internetconsultatie is gestart. De feitelijke uitvoering van de verplichting gebeurde al op landelijk niveau door de VNG die hiervoor reeds het UWV inschakelde. Maar de VNG besloot dat vanaf 1 januari 2018 individuele gemeenten de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het regelen van tolken.

Het kabinet vindt het logisch nu het UWV aan te wijzen als uitvoerder. “Omdat de tolkvoorzieningen van het onderwijs- en werkdomein in het kader van de arbeidsongeschiktheidswetten ook op landelijk niveau gebeuren en er de wens is deze voorzieningen in gezamenlijkheid te organiseren,” regelt dit wetsvoorstel dat ook de tolkvoorzieningen voor de Participatiewet en Wmo 2015 bij het UWV belegd worden.’

Gemeenten moeten wel blijven betalen voor de verantwoordelijkheid die wettelijk gezien op hun bord ligt. Voor de financiering wordt op termijn 2,6 miljoen euro uit het Gemeentefonds gehaald. De internetconsultatie loopt tot 24 april. Mede afhankelijk van de reacties op het conceptwetsvoorstel, zal het kabinet definitief knopen doorhakken.

Bron: Gemeente.nu, 27 maart 2018; zie ook berichten UWV, 4 januari en 8 januari 2018.