17-11-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

UWV plaatst register banenafspraak online voor werkgevers

Werkgevers kunnen via de UWV-website zelf controleren of de (potentiële) werknemer een indicatie heeft voor de banenafspraak en in het doelgroepregister is opgenomen.

Het doelgroepregister, dat sinds kort toegankelijk is voor gemeenten (zie eerder bericht) kan nu ook worden ingezien en geraadpleegd door werkgevers. Voorheen moesten zij hiervoor contact opnemen met UWV.

Werkgevers die een werknemer met een arbeidshandicap in dienst hebben of overwegen deze in dienst te nemen, kunnen via de UWV-website zelf controleren of de (potentiële) werknemer een indicatie heeft voor de banenafspraak en in het doelgroepregister is opgenomen. Hiervoor moet de werkgever een account hebben bij het werkgeversportaal van UWV.

De nieuwe werkwijze moet ertoe leiden dat werkgevers nog meer worden gestimuleerd om aan de slag te gaan met de banenafspraak.

 

Bron: bericht UWV, 5 november 2015.