13-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

UWV waarschuwt voor uitsluiting op arbeidsmarkt: “Kwetsbare groepen profiteren nauwelijks van aantrekkende arbeidsmarkt”

De werkgelegenheid groeit de komende jaren niet genoeg om iedereen aan een betaalde baan te helpen.

Ondanks de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Daarmee dreigt maatschappelijke uitsluiting voor groepen die in de crisis hun arbeidsmarktpositie zagen verslechteren, zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-westerse migranten. Dat staat in de Arbeidsmarktanalyse 2017 van UWV.

De analyse toont dat groepen die vóór de economische crisis al een slechte arbeidsmarktpositie hadden, extra hard zijn getroffen door deze crisis. Wanneer mensen uit deze groep erin slagen werk te vinden, gebeurt dit relatief vaak in een flexibele baan. Het gaat met name om groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie: laag opgeleide mannen en vrouwen, die veelal niet over een startkwalificatie beschikken, middelbaar opgeleide vrouwen in bijvoorbeeld administratieve beroepen, niet-westerse migranten, arbeidsgehandicapten en (oudere) langdurig werklozen. Volgens UWV is er sprake van ‘baanpolarisatie’, waarbij vooral banen aan de onderkant van het middensegment dreigen te verdwijnen.

 

Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf: “Nu de arbeidsmarkt aantrekt, is het van belang dat ook mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt of een zwakke arbeidsmarktpositie hebben, kunnen meedoen met werk. Investeren in deze mensen door onze dienstverlening en het faciliteren van loopbaanzekerheid, is dan het devies. Hiermee kunnen we de economie en samenleving versterken.” Thissen pleit voor de terugkeer van de gesubsidieerde baan. Dat is goedkoper dan werklozen en bijstandsgerechtigden een uitkering geven.

Mismatch

Het rapport laat zien dat vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt steeds vaker niet op elkaar aansluiten. Door technologische ontwikkelingen krimpt het aantal banen op laag en middelbaar niveau en groeit de vraag naar hoogopgeleide werknemers. Deze trend is onder meer zichtbaar in administratieve functies, zoals in de bankensector. De analyse toont aan dat juist nieuwe technologie kan worden ingezet om werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te creëren.

 

Bron: bericht Panteia, 5 april 2017; bericht (met samenvatting van de analyse) UWV, 6 april 2017; Persbericht UWV, 6 april 2017; bericht Volkskrant (login), 5 april 2017.