6-12-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid

Het goed uitvoeren van de gedecentraliseerde taken vergt té veel van gemeenten.

Sociaal Cultureel Planbureau: jeugdzorg, het zolang mogelijk thuis kunnen wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet die ervoor moet zorgen dat meer mensen werk vinden.

Het SCP baseert zich onder meer op informatie van griffiers. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het Raadsleden in het algemeen aan voldoende kennis en vaardigheden ontbeert om hun taken goed te kunnen uitvoeren. In circa 40 procent van de gemeenten vinden gemeenteraadsleden het moeilijk om voldoende tijd te vinden om zich met het beleid bezig te houden.

Huishoudens met probleemschulden blijken 2,5 keer zo vaak van een regeling gebruik te maken als huishoudens zonder geldproblemen. 

Bron: nu.nl, 4 december 2017;  Radar (AvroTros), 4 december 2017.