31-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Verdeling banenafspraak overheidssector

Minister Plasterk informeert overheidswerkgevers via brieven met sectorale streefcijfers en totaal te behalen extra banen.

De banenafspraak blijkt voor de overheidssector geen eenvoudige opgave (zie eerder bericht). In een brief aan overheidswerkgevers spoorde minister Plasterk hen aan om hiervan werk van te maken. De brief bevat ook sectorale streefcijfers en de totaal te behalen extra banen.

Onder meer het basisonderwijs committeert zich aan banenafspraak. In een brief over de banenafspraak steunde de PO-raad vorig jaar het doel en inmiddels ondersteunt zij pilots voor het aanstellen van mensen met een arbeidsbeperking op de basisscholen. De VNG stimuleerde de gemeentelijke werkgevers via een ledenbrief (april 2015) om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten kunnen voor de banenafspraak advies en hulp krijgen van de aanjager voor de banenafspraak bij de overheid, Hans Spigt en steun vanuit de Programmaraad.

Bron: Bericht Programmaraad, 22 maart 2016.