24-01-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Verdringing reguliere arbeidsplaatsen

Minister Koolmees: UWV-instrumenten zoals proefplaatsing en oriëntatiedagen veroorzaken door hun aard, voorwaarden en beperkte duur geen verdringing van regulier werk.

Minister Koolmees heft gereageerd op vragen van de SP over verdringing van reguliere arbeidsplaatsen door mensen die via UWV / WW-re-integratie een leerwerktraject vervullen of stage lopen.

De minister meldt dat UWV het instrument proefplaatsing toepast: maximaal twee maanden met behoud van uitkering. Ook is - in het kader van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers – een oriëntatieperiode van maximaal 2 weken mogelijk. Daarnaast kan een WW-gerechtigde in het kader van een opleiding stagelopen. Het moet dan gaan om noodzakelijke scholing of opleiding zoals bedoeld in de Scholingsregeling WW.

Koolmees meldt dat UWV bij proefplaatsing en oriëntatiedagen niet toetst of er sprake is van verdringing van regulier werk. Door hun aard en voorwaarden (afspraken met de werkgever) en beperkte duur veroorzaken zij geen verdringing van reguliere arbeid. Het doel van deze instrumenten is de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook bij een stage toetst UWV niet hierop; wel of de opleiding of scholing opleidt tot een erkend diploma. De Scholingsregeling WW bepaalt dat de noodzakelijke opleiding of scholing in overwegende mate bestaat uit het verrichten van activiteiten die niet productie als doel hebben.

De minister verwijst naar de maatregelen die het kabinet om verdringing tegen te gaan, zie eerder bericht.

Bron: Kamerbrief, 25 januari 2018.