19-01-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Vernieuwde rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool Loonkostensubsidie is vernieuwd: er is een verbeterde, vereenvoudigde tool beschikbaar gebaseerd op vernieuwde regelgeving

Met de rekentool Loonkostensubsidie kunt u berekenen hoe hoog de loonkostensubsidie is; zie eerder bericht.

De rekentool Loonkostensubsidie is vanaf nu beschikbaar als webbased tool in plaats van een tool in Excel.

U kunt heel eenvoudig door het invullen van 4 velden berekenen hoe hoog de loonkostensubsidie is. Hierbij is uitgegaan van de nieuwe regels die per 1 januari 2017 gelden waarbij de loonwaarde niet meer wordt vastgesteld ten opzichte van het 'rechtens geldend loon', maar ten opzichte van het wettelijk minimum loon. Bovendien zijn de bedragen voor 2017 ingevoerd. Nieuw in de webbased tool: u kunt aangeven welke CAO (36, 38 of 40 uur) van toepassing is.

In februari wordt de tool uitgebreid zodat o.a. (weer) zichtbaar wordt voor de gemeente wat de besparing is bij de inzet van loonkostensubsidie ten opzichte van een uitkering. In de uitgebreide versie is de tevens de gebruikershandleiding beschikbaar.

Bron: Bericht Programmaraad, 16 januari 2017.