25-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

“Verplichting beschut werk leidt tot een duivels dilemma”

Divosa, VNG en Cedris: Wanneer de Kamer verplicht beschut werk tóch steunt, dan hoort daarbij dat het Rijk structureel genoeg budget beschikbaar stelt.

Het Rijk stelt met de wettelijke plicht om beschut werk te bieden, gemeenten voor een ‘duivels dilemma’. Dit stelt Divosa in een brief aan de Kamer met het oog op het Algemeen Overleg. Divosa adviseert de Tweede Kamer daarom af te zien van wettelijke verankering. 

De gemeenten vrezen dat de structurele financiering voor beschut werk niet toereikend is. Naarmate het aantal beschutte werkplekken de komende jaren oploopt, nemen de financiële tekorten toe, zeker nu de vertraagde afbouw van het aantal Wsw-plekken leidt tot een extra tekort van ca. 120 miljoen euro. Ook de VNG vind dat de staatssecretaris niet nu van gemeenten kan verlangen dat zij met prioriteit aandacht geven aan nieuw beschut werk.

Gemeenten zijn wel positief over verruiming van de toetsingscriteria die de staatssecretaris in haar brief aankondigt. Het voornemen om mensen zich rechtstreeks bij UWV te laten melden kan op minder steun rekenen: vrije toegang in combinatie met ruimere criteria zal de toestroom voor gemeenten oncontroleerbaar maken. Zij vrezen wachtlijsten en een openeinderegeling met financiële risico’s.

 

Cedris is geen tegenstander van de verplichting, mits die op de juiste wijze wordt doorgevoerd (zie eerder bericht).  Gemeenten moeten ook voldoende geld krijgen om de banen structureel te kunnen invullen en op een eenvoudige manier kunnen bepalen wie voor beschut werk in aanmerking komt.

De roep om beschut werk te verplichten klonk voorafgaande aan het Algemeen Overleg op 29 juni, toen circa honderd vakbondsleden zich voor het kamergebouw verzamelden. De Kamerleden Karabulut (SP) en Kerstens (PvdA) spraken hun steun uit. De Wsw-vakbondsleden toonden zich ook bezorgd over de snelheid van de afbraak van de SW-bedrijven.

De LCR is overwegend positief, maar vindt wel dat er bij de verdeling van het budget aandacht moet zijn aan de behoefte aan beschut werkplekken in de gemeente. Om te voorkomen dat de gemeente een ontmoedigingsbeleid voeren, stelt de LCR voor het budget pas uit te keren als de beschut werkplek is gerealiseerd.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie van SZW, 24 juni 2016;  bericht Divosa, 24 juni 2016; bericht en persbericht  VNG, 27 juni 2016; bericht Binnenlands Bestuur, 25 juni 2016; bericht Financieel Dagblad, 29 juni 2016;  bericht NRC, 24 juni 2016; bericht de Volkskrant, 25 juni 2016; reportage NRC, 24 juni 2016; bericht Landelijke Cliëntenraad, 16 augustus 2016.