15-05-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Verplichting beschut werk mogelijk uitgebreid

Staatssecretaris Van Ark is ‘bereid te onderzoeken’ hoe alle gemeenten verplicht kunnen worden ten minste één plek voor beschut werk aan te bieden. Vooralsnog hoeft een aantal kleine gemeenten niets te doen op dit gebied.

Dat blijkt uit antwoorden van de bewindsvrouw op Kamervragen. Beschut werk is de opvolger van de sociale werkvoorziening. Gemeenten blijven in de praktijk ver achter bij het aantal van deze werkplaatsen dat ze moeten realiseren. Uit een eerder gepubliceerde lijst van het aantal plaatsen per gemeente, blijkt bovendien dat de doelstelling in acht gevallen op nul staat voor dit jaar.

Alsnog oproepen

Bij de VVD riep dit vragen op “Bent u bereid de gemeenten die nu volgens de lijst nul plekken hoeven te realiseren alsnog op te roepen een werkplek te realiseren indien er een specifiek verzoek voorligtvroeg Dit VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken-de Haan. an Ark is daartoe bereid, hoewel ze de impact daarvan direct nuanceert: ‘Dit betekent een zeer beperkte herverdeling van deze plekken, binnen een totaal aantal plekken van 6000 eind 2019.’

Gemeentelijke beleidsvrijheid

Het Kamerlid informeerde ook wat er concreet gebeurt als iemand met een ‘indicatie beschut werk’ van UWV zich meldt bij de gemeente die officieel geen plaatsen hoeft aan te bieden. ‘In een dergelijk geval is een gemeente niet verplicht deze inwoner een beschut werkplek te bieden. Zij kan het echter wel doen; dit is de gemeentelijke beleidsvrijheid en dit sluit ook aan bij het principe van maatwerk,’ aldus Van Ark.

Bron: Kamervragen, 23 april 2018; Gemeente.nu, 25 april 2018.