24-11-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Verplichting beschut werk zet oppositie voor dilemma

Een deel van de Kamer kan zich vinden in de verplichting van beschut werk, een ander deel wordt enthousiast van het openstellen van de praktijkroute. Klijnsma wees erop dat de maatregelen één geheel vormen.

Woensdag debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat onder meer regelt dat gemeenten verplicht worden jaarlijks voldoende plekken voor beschut werk aan te bieden. Het gaat om werkplekken voor mensen met een dusdanige handicap dat ze alleen met intensieve begeleiding ergens kunnen werken. Uit het debat bleek draagvlak voor het verplicht aanbieden van beschut werk door gemeenten.

Het zint staatssecretaris Klijnsma niet dat het aantal banen ver achterblijft bij de streefcijfers (zie eerder bericht). Op termijn - in 2048 - moeten het er 30.000 zijn. Eind dit jaar hadden het er ruim drieduizend moeten zijn; dit voorjaar waren het er slechts 115. Het aantal gemeenten dat beschut werk aanbiedt, daalde dit jaar zelfs, zo wees onderzoek van de Inspectie SZW uit. 

Diverse Kamerleden stelden, in navolging van de brief die Cedris vooraf aan de fracties stuurde, voor om beschut werk meer in een ontwikkelperspectief te plaatsen: een beschut dienstverband is lang niet altijd voor onbepaalde tijd en kan dienen als opstap naar regulier(der) werken. Staatssecretaris Klijnsma maakt hieruit op dat het kennelijk onvoldoende bekend is dat gemeenten om een her-advies beschut kunnen verzoeken. Zij zegde toe de onduidelijkheid hierover in overleg met Cedris en UWV weg te nemen.
 
Het wetsvoorstel zet de oppositie voor een dilemma: Hoewel zij vinden dat beschut werk onvoldoende van de grond komt, hebben sommige kamerfracties, zoals het CDA, ChristenUnie en D66, moeite met het snelle besluit om beschut te verplichten. De Participatiewet is nog geen twee jaar in werking en bovendien: een plicht past niet bij de decentralisatiegedachte en beperkt de beleidsvrijheid voor gemeenten.

Naast de verplichting tot beschut werk bevat het wetsvoorstel het openstellen van de zogeheten praktijkroute. Daarmee wordt geregeld dat de loonwaarde van werknemers uit de Participatiewet op de werkvloer wordt gemeten, en niet bij het gemeente. Op die manier krijgt werkgever en werknemer beter zicht op wat iemand in de praktijk kan.

 

Lees het volledige Bericht op Staatscourant online (abonnement), 24 november 2016.