1-12-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Versoepeling regels is een stap vooruit. Volgende stap is spoedige invoering van ‘praktijkroute’

Reactie Cedris op maatregelen staatssecretaris Klijnsma

Een stap vooruit, zo betitelt Cedris, de maatregelen die staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft getroffen om de bureaucratie te verminderen rondom het doelgroepregister en loonwaardebepaling. Daarnaast vraagt  Cedris om spoedige invoering van de ‘praktijkroute’. Daarbij verschaft een door het SW-bedrijf of de gemeente vastgestelde lage loonwaarde óók toegang tot het doelgroepregister. In de praktijk blijken soms mensen met een lage loonwaarde toch niet door het UWV geindiceerd te worden. Met een indicatie op basis van een loonwaardemeting kunnen zij alsnog toegelaten worden. Hierdoor maken deze mensen meer kans op een garantiebaan. 

De ‘praktijkroute’ voorkomt dubbel werk en daarmee onnodige bureaucratie. Gemeenten en SW-bedrijven kijken bij plaatsing van werknemers sowieso naar hoogte van de loonwaarde om de loonkostensubsidie vast te stellen. Er is dan zoveel bekend over het functioneren van een werknemer in de praktijk dat het dubbel werk is, als het UWV daarop opnieuw inhoudelijk toetst.

Cedris is blij dat leerlingen uit het speciaal onderwijs nu direct toegelaten worden tot het doelgroepregister. In de praktijk hebben deze leerlingen allemaal een verminderde loonwaarde, een extra toets erop is dan overbodig.

Winst is ook dat loonwaardemetingen niet langer jaarlijks worden herhaald. Dat voorkomt onnodig toetsen Bij veel mensen is het  ontwikkelingspotentieel na een jaar of twee helder. Ook is bij sommige aandoeningen duidelijk dat de ontwikkeling beperkt zal blijven.

In de brief van staatssecretaris Klijnsma en het bijbehorende persbericht vindt u het volledige overzicht van de getroffen maatregelen. Ook Divosa pleit voor een ‘praktijkroute’ naar het doelgroepregister.