15-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Verzuim SW in 2015 vrijwel gelijk aan 2014

SBCM publiceert halfjaarlijks overzicht. Aandeel langdurig verzuim blijft aanzienlijk.

Het verzuim binnen de SW-sector is het afgelopen jaar nagenoeg hetzelfde als in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de verzuimcijfers over 2015, die gepubliceerd zijn op de website van SBCM. Het gemiddelde ziekteverzuim voor de gehele sector en alle medewerkers bedroeg in 2015 12,5%.

SBCM stelt, op basis van de individuele benchmarkrapportage, elk halfjaar een overzicht samen van verzuimcijfers binnen de hele SW-sector. De cijfers van de laatste twee kwartalen 2015 zijn inmiddels bekend, waarmee een overzicht van heel 2015 is gemaakt.

De afgelopen jaren is het verzuim onder medewerkers met een SW-indicatie nauwelijks veranderd (ruim 13 %). Een positieve ontwikkeling is dat het verzuim onder medewerkers zonder een SW-dienstverband, zoals staf of leiding, langzaam afneemt. In 2015 was dit verzuimpercentage 5,3%; een vergelijkbaar niveau als dat van gemeenteambtenaren.

Het verzuimcijfer over alle SW-medewerkers is sinds 2012 redelijk constant. Wel valt op dat binnen SW-bedrijven met 1.000 tot 1.499 medewerkers het verzuim met 1,2% behoorlijk is gestegen ten opzichte van 2014. Het aandeel langdurig verzuim op het totale verzuimcijfer blijft aanzienlijk. Hier valt zeker nog winst te behalen. door gerichte re-integratie. 

Bron: Bericht SBCM, 1 maart 2016.

In de factsheet landelijke verzuimcijfers SW 2015  vindt u de verzuimcijfers over 2015. Op de SBCM-pagina Landelijke verzuimcijfers SW-bedrijven vindt u verzuimcijfers over voorgaande jaren vanaf 2003.