21-04-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

VN-Verdrag aangenomen: toegang gehandicapten verplicht verbeterd

Na jarenlange onderhandelingen nu extra afspraken over gelijkwaardiger behandeling: bedrijven en overheidsinstanties moeten voortaan toegankelijk zijn voor gehandicapten.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties. Na jarenlange onderhandelingen gelden in Nederland nu extra afspraken over een meer gelijkwaardige behandeling van gehandicapten.

Bedrijven en overheidsinstanties moeten voortaan toegankelijk zijn voor gehandicapten. Zij moeten aanpassingen doen om bijvoorbeeld de toegang van de (bedrijfs)panden te verbeteren voor gehandicapten. Hierbij gaat het niet alleen om rolstoelgebruikers maar ook om doven, blinden en mensen met een mentale of intellectuele beperking. Ook websites dienen toegankelijk te zijn voor gehandicapten.

De Landelijke Cliëntenraad pleit ervoor dat, nu ratificatie een feit is, de doelstellingen in het verdrag SMART gemaakt worden en dat er een stappenplan nodig is om concrete doelstellingen te formuleren én te bereiken. Er moeten meetbare ijkpunten komen waarop de voortgang van de uitvoering van het VN-verdrag wordt gevolgd.

Zie ook de factsheet die de stichting Clip (cliëntenparticipatie) over het verdrag heeft opgesteld.

Bron: Bericht Eerste Kamer, 12 april 2016; bericht College voor de Rechten van de Mens, 14 april 2016; Bericht Landelijke Cliëntenraad, september 2015.