11-07-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

VNG bezint zich op positie in Werkkamer

Gemeenten voelen geen steun sociale partners op gemeentelijke vraagstukken. Pogingen om een gezamenlijke agenda voor de arbeidsmarkt te ontwikkelen zijn mislukt.

De VNG wil haar positie in de Werkkamer heroverwegen. De Werkkamer is in 2013 ingesteld als overlegorgaan tussen sociale partners en VNG. Hoog op de agenda staan verbetering van de samenwerking in de 35 arbeidsmarktregio’s en het realiseren van de banenafspraak.

De VNG meldt dat zij de afgelopen tijd heeft geprobeerd om samen met sociale partners een gezamenlijke visie op het regionaal arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Die visie zou dan door de partijen die betrokken zijn bij de formatie, meegenomen kunnen worden in de besprekingen en onderhandelingen. Nu het overleg is bevroren zal de Werkkamer het kabinet voorlopig niet voorzien van nieuwe gezamenlijke voorstellen voor een betere werking van de arbeidsmarkt.

De VNG meldt dat het voor gemeenten cruciaal is dat zij adequate financiering ontvangen om het grote maatschappelijke vraagstuk aan de onderkant van de arbeidsmarkt op te kunnen pakken. Maar op dat vlak speelt een combinatie van knelpunten:

  • De middelen bedoeld om werkzoekenden te begeleiden naar en op het werk zijn in een paar jaar tijd met 2/3 gekrompen.
  • In diezelfde periode is de groep bijstandsgerechtigden 60% gegroeid naar 467 duizend uitkeringen.
  • Bovendien is de doelgroep door de economische crisis en de decentralisatie van een deel van de Wajong naar gemeenten sterk veranderd.
  • Een steeds groter deel van de bijstandsgerechtigden heeft (veel) ondersteuning nodig om aan het werk te komen en een deel van deze groep heeft intensieve (en soms zelfs blijvende ondersteuning) nodig om aan het werk te blijven (loonkostensubsidie om de werkgever te compenseren voor de verminderde productiviteit, jobcoaching, etc.).
  • Daarnaast kampen inmiddels veel gemeenten met grote tekorten op de BUIG (budget voor de uitkeringen).

Zolang er geen zicht is op oplossing daarvan worden gemeenten onnodig klemgezet, aldus de VNG.

Bron: bericht VNG, 7 juli 2017.