9-03-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

VNG start onderzoek naar financiële tekorten sociaal domein

Gemeenten worden vanaf deze week benaderd met de vraag of zij uitkomen met hun budgetten voor jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie.

Vorig jaar is in de media het beeld is ontstaan dat gemeenten over het jaar 2015 fors geld overhielden in het sociaal domein ((jeugd, maatschappelijke ondersteuning, participatie). Volgens de VNG is dit een onterecht beeld: de inkomsten en uitgaven zijn niet op een juiste wijze vergeleken.

De VNG ontvangt juist signalen over (oplopende) tekorten en heeft met de gemeenten afgesproken een nadere analyse te doen naar de signalen over de (dreigende) tekorten. Dit onderzoek is deze week gestart.

Bron: berichten Binnenlands Bestuur, 6 maart en 8 februari 2017; berichten en oproep VNG, 28 februari3 maart en 9 maart 2017.