14-04-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

VNG themabijeenkomst Banenafspraak

Medewerkers van overheidsinstellingen ondersteunen elkaar bij het organiseren van de begeleiding van medewerkers uit de banenafspraak.

Op 23 maart wisselden bijna honderd mensen ervaringen uit over de banenafspraak. Zij werken bij provincies, waterschappen en gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en hebben tot taak de begeleiding van medewerkers uit de banenafspraak in hun organisatie te regelen.

In vier workshops deelden de deelnemers aan de eerste themabijeenkomst hun – veelal positieve – ervaringen rond de hoofdvraag:

Hoe organiseren we de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Op 5 april is een vervolgbijeenkomst geweest (“Wet banenafspraak: hoe betaal ik dat?”). De serie van drie wordt afgesloten op 11 mei onder de titel: 'Anders dan anders!: hoe kan je op een andere manier naar het creëren van werk kijken?’

Bron: terugblik in VNG-bericht, 30 maart 2016.