6-12-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

VNG wil gesprek kabinet over arbeidsvoorwaarden Participatie

Het VNG-bestuur wil in gesprek met het kabinet over de arbeidsvoorwaarden van mensen die werken onder de Participatiewet. Voor mensen in beschutte banen is er nog geen cao. FNV juicht deze stap van de VNG van harte toe.

Namens de gemeenteraden van Castricum en Gouda vroeg wethouder Rood van Castricum hiervoor aandacht bij de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG  - zie eerder bericht. Wethouder Langenacker van Haarlem sloot zich hierbij aan namens 30 wethouders uit het hele land.

Roel Cazemier zegde namens het VNG-bestuur toe dat de VNG met het kabinet in gesprek zal gaan over de arbeidsvoorwaarden voor werk onder de Participatiewet. “Mogelijk is het daarna opportuun om met de bonden te praten over een cao.”

 

FNV voerde actie aan de start van de algemene ledenvergadering van de VNG. De vakbond is blij dat er eindelijk binnen de VNG wordt gesproken over landelijke arbeidsvoorwaarden voor mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: VNG, 1 december 2017;  FNV, 30 november en  4 december 2017Binnenlands Bestuur, 12 december 2017; Regionieuws Zoetermeer, 18 december 2017.