2-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Voor succesvolle aanpak werkloosheid is nieuw sociaal contract noodzakelijk

Oud CNV-voorzitter: “De aanpak van de werkloosheid is vastgelopen en is toe aan een fundamentele herziening”

Er zijn vele honderden miljoenen euro's uitgegeven aan allerlei vormen van activering en begeleiding van werklozen. Maar die hebben bijna niets opgeleverd. De werkloosheid daalt slechts mondjesmaat. De economie trekt aan maar de werkloosheid is nog steeds het dubbele van  2008, aan de vooravond van de crisis. De verwachting dat herstel van de economische groei de oplossing voor het vraagstuk zou zijn, kwam niet uit. 

Tijd voor een nieuw sociaal contract, vindt oud voorzitter vakcentrale CNV Doekle Terpstra. Het is tijd voor een nieuw sociaal contract, een nieuw evenwicht tussen economische en sociale belangen.

Terpstra roept vakbeweging en werkgevers op de handen ineen te slaan en een nieuwe toekomstgerichte sociale agenda te maken. Uitgangspunten daarbij zijn onder meer:

-   de regio - openbaar bestuur, werkgevers, vakbeweging – wordt verantwoordelijk voor de vormgeving en de realisatie van de eigen inclusieve arbeidsmarkt. Vanzelfsprekend betekent dit dat de rijksoverheid geld overdraagt;

-  het concept’ ’dienstverlening aan huis’ wordt beter ontwikkeld en gefaciliteerd. Hier liggen veel werkkansen voor de wat lager gekwalificeerde beroepen

- De onderneming mag bevraagd worden op de rol als maatschappelijke actor. En behoort dus verantwoordelijkheid te nemen voor de participatiemaatschappij, ook voor mensen met een beperking, of andere etnische afkomst.
 
Bron: opinie-artikel Volkskrant, 31 mei 2016