12-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Vooraankondiging: vijf bijeenkomsten 'van school naar werk'

Wat hebben schoolverlaters van VSO, PrO en Entree nodig om aan het werk te komen en te blijven en hoe organiseren we dat gezamenlijk in de regio?

Sinds de Participatiewet van kracht is, is er al veel veranderd in de aansluiting tussen het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en entreeopleiding enerzijds en UWV en gemeenten anderzijds. Er zijn al veel stappen gezet in de regionale samenwerking ten behoeve van jongeren met arbeidsbeperkingen, maar er leven ook nog de nodige vragen.

De Programmaraad organiseert volgende maand daarom vijf bovenregionale middagbijeenkomsten met het thema ‘van school naar werk’. De jongeren staan hier centraal: wat hebben schoolverlaters van VSO, PrO en Entree nodig om aan het werk te komen en te blijven en hoe organiseren we dat gezamenlijk in de regio?

Aan bod komen de ervaringen van de jongeren, voorbeelden van effectieve ondersteuning en de actualiteiten rondom de Participatiewet. Maar vooral zal er ruimte zijn om met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen. 

  • Maandag 13 juni - WTC in Rotterdam
  • Maandag 20 juni - Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
  • Dinsdag 21 juni - Pullman Cocagne in Eindhoven
  • Woensdag 22 juni - Stadsschouwburg/Philharmonie in Haarlem
  • Maandag 27 juni - De Eenhoorn in Amersfoort

 Bron: Bericht Programmaraad, 9 mei 2016.