9-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Voorbeelden van samenwerking werkgevers en VSO/PRO scholen gezocht

Project 'Ingeschakeld' wil de doorstroom van jongeren uit het praktijkonderwijs (PRO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) naar de arbeidsmarkt verbeteren.

Het project is een initiatief van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO), de Sectorraad Praktijkonderwijs, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en AWVN, in samenwerking met de ministeries van OCW en SZW (zie eerder bericht). Het doel is om de directe samenwerking tussen werkgevers en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) te bevorderen en te borgen. Met de gemeenten daarbij als belangrijkste faciliterende partij.

Een goede samenwerking tussen onderwijsinstelling, het bedrijfsleven en de plaatselijke overheid zorgt voor een effectieve begeleiding van VSO- en PRO-jongeren naar een betaalde baan.
Het project Ingeschakeld ontvangt graag voorbeelden van werkgevers die samenwerken met VSO/PRO- scholen. Bent u of kent u een werkgever met een al bestaand samenwerkingsverband? Dan nodigen we u uit om uw voorbeeld met ons te delen. U kunt dit doen via dit formulier.

Bron: Oproep AWVN, 31 oktober 2017.