1-05-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Voortgang transparantie klantprofielen banenafspraak

Hoeveel mensen die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak zijn door UWV en gemeenten (anoniem) via de kandidatenverkenner voor het voetlicht gebracht?

Gelijktijdig met de regionale rapportage banenafspraak vierde kwartaal 2016 (zie eerder bericht) gaf UWV ook inzicht in hoe het staat met de transparantie van klantprofielen: speciaal voor werkgevers en intermediairs ontwikkelde UWV de online kandidatenverkenner met anonieme profielen van mensen die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak.

De profielen in de kandidatenverkenner worden ingelezen vanuit het landelijke klantvolgsysteem Sonar. UWV registreert werkzoekenden in Sonar en gebruikt het systeem voor het vastleggen, monitoren en verantwoorden van de dienstverlening en re-integratie. Ook gemeenten en SW-bedrijven (zie handreiking) kunnen werkzoekenden in Sonar registreren en het systeem gebruiken voor het vinden van geschikte kandidaten voor een vacature.

In Sonar kan van – en samen met – geregistreerde kandidaten ook een klantprofiel worden opgesteld met gegevens over opleiding, vaardigheden, competenties, affiniteiten, beroepssectoren en taaksoorten.

Uit het overzicht van UWV blijkt dat veel gemeenten inmiddels hard aan het werk zijn om de het aantal profielen te verhogen. In week 13 stonden er 1.409 gemeentelijke klantprofielen in de Kandidatenverkenner (eind 2016 nog 777) en 61.990 klantprofielen van UWV kandidaten (eind 2016: 56.475).

Vanuit gemeenten is nog een grote inspanning nodig om het aantal gemeentelijke klantprofielen op het gewenste niveau te krijgen. De vliegende brigade vanuit de Programmaraad en de extra middelen die de arbeidsmarktregio’s daarvoor ontvangen (zie eerder bericht) helpen daarbij.

Bron: bericht UWV, 25 april 2017; Kamerbrief, 24 april 2017