11-12-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Vragen aan SZW tijdens implementatiedag

Vragen en antwoorden nu beschikbaar.

Op de implementatiedag van 15 oktober organiseerde de Programmaraad een sessie 'In gesprek met SZW en de Programmaraad'. Tijdens deze sessie stelden deelnemers diverse vragen over de uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.