21-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Vragen en antwoorden beschut werk

Informatie en antwoorden uit de vijf bovenregionale bijeenkomsten nu te raadplegen.

De Programmaraad organiseerde in maart 2016 vijf bovenregionale bijeenkomsten rond het thema ‘beschut werk onder de Participatiewet’ (zie eerder bericht).

Tijdens de bijeenkomsten kwamen veel vragen naar boven en is veel informatie verstrekt. Die informatie is terug te vinden in

-          het document ‘Beschut werken onder de Participatiewet, vraag en antwoord’ met

o   vragen over financiering beschut werk

o   vragen over selectie van kandidaten en beoordeling door UWV 

o   overige vragen

-          het kennisdocument Beschut Werk;

-          de presentaties die tijdens de bovenregionale bijeenkomsten zijn verzorgd.

-          de bundel Beschut werk in de praktijk waarin Cedris in het kader van de bijeenkomsten zeven gemeentelijke praktijkcasussen bijeen bracht.

Bron: Bericht Programmaraad, 14 juni 2016.