22-09-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Waar staat je gemeente? Rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein online

De informatie uit de rapportage geeft uw gemeente inzicht in de eerste resultaten in het sociaal domein

De eerste versie van de gemeentelijke monitor sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 is gepubliceerd. Voor iedere individuele gemeente is een rapportage met inzichten in het sociaal domein beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. De eerste versie van de monitor sociaal domein bestaat uit drie delen:

  • gegevens over het sociaaleconomisch profiel van de gemeenten, inclusief voorspellers van toekomstig zorggebruik voor alle 393 gemeenten.
  • inzicht in het gebruik in het sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 voor Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
  • stapeling van ondersteuning binnen de Wmo.

Deze eerste uitgave vormt de start van halfjaarlijkse publicaties over resultaten binnen het sociaal domein. Stapsgewijs komt er meer informatie beschikbaar. Voor niet alle onderdelen van de monitor heeft elke gemeente al cijfers verstrekt.

Gemeenten kunnen de monitor benutten om horizontale verantwoordingsinformatie te ontsluiten, bijvoorbeeld naar de gemeenteraad en inwoners. Bovendien kunnen gegevens van de gemeenten worden vergeleken met die van andere gemeenten en wijken.

Bron: Nieuwsbericht Waarstaatjegemeente.nl, 17 september 2015; Bericht Binnenlands Bestuur, 18 september 2015.