5-05-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

CPB: Loonkostensubsidies en hogere arbeidskorting werken

Een hogere arbeidskorting voor de onderkant of een loonkostensubsidie voor lagere inkomens zorgt aantoonbaar voor meer werkgelegenheid

Grotere belastingkortingen voor werknemers met lage inkomens kunnen ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk gaan. Dit is een van de adviezen in het CPB-rapport Kansrijk arbeidsmarktbeleid.
Het CPB toont in het rapport ook de nadelen van ideeën die vaak worden geopperd om banen te scheppen, zoals het beperken van de doorbetaling van loon bij ziekte van twee naar één jaar. Ook lagere en kortere werkloosheidsuitkeringen zijn niet zaligmakend. Die zorgen weliswaar voor meer werk, maar ook voor een grotere inkomensongelijkheid.
Het CPB-advies hangt samen met het voornemen van de regering om via lagere lasten 100.000 nieuwe banen te creëren. Volgens CPB-directeur Van Geest blijft het echter 'spannend' of dat doel kan worden gehaald.

Minister Asscher (SZW) neemt de CPB-inzichten mee in de herziening van het belastingstelsel. Een hogere arbeidskorting voor de onderkant of een loonkostensubsidie voor lagere inkomens zorgt voor meer werkgelegenheid.'

Bron: Bericht Binnenlands Bestuur, 26 april 2015.
Noot: Klik hier voor het CPB-rapport.