12-01-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Webinar Praktijkroute op 31 januari 2017

Steek uw licht op over de ins en outs van de nieuw ingevoerde Praktijkroute doelgroepregister

Met ingang van dit jaar is er een extra route om tot het doelgroepregister banenafspraak te worden toegelaten: mensen met een arbeidsbeperking van wie op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek wordt vastgesteld dat hun loonwaarde bij voltijdse arbeid minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt, worden zonder beoordeling door UWV opgenomen in het doelgroepregister.

Tijdens de laatste Praktijkdag bleek dat er veel vragen bestaan rond de toepassing van de Praktijkroute (zie eerder bericht). Mede daarom organiseren de Programmaraad en het ministerie van SZW een webinar over de Praktijkroute.

Die vindt plaats op dinsdag 31 januari van 11.00 tot 12.00 uur. Het webinar is bedoeld voor managers en medewerkers die een rol spelen in de uitvoering van de Praktijkroute. Het gaat vooral om gemeenten, UWV, sociale werkbedrijven en werkgevers.

Tijdens het webinar krijgt u antwoord op veelgestelde vragen als Wat zijn de voordelen en gevolgen van de Praktijkroute?  En vooral: HOE werkt de Praktijkroute precies? Het interactieve webinar is live - u heeft de gelegenheid om vragen te stellen – en kan ook op een later moment nog worden bekeken.

Klik hier om u in te schrijven voor het webinar.

 

Bron: bericht Programmaraad, 12 januari 2017.