3-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Website Gemeenteloket SZW opgeheven

De informatie staat nu op Rijksoverheid.nl.

De website Gemeenteloket SZW is op 1 maart 2016 opgeheven. De informatie staat nu op Rijksoverheid.nl. Het Gemeenteloket SZW ondersteunde gemeenteambtenaren met informatie over wetten en regels voor sociale zaken en werkgelegenheid.

De informatie die u voorheen op het Gemeenteloket SZW kon vinden, staat nu op Rijksoverheid.nl in onder meer de volgende rubrieken:

·         Financiering Participatiewet;

·         Jeugdwerkloosheid;

·         Participatiewet;

·         Re-integratie;

·         Schuldhulpverlening;

·         Wet banenafspraak en quotumheffing (Quotumwet);

·         Wet sociale werkvoorziening (Wsw) waarnaar onder meer informatie over verdeling Wsw-budget is overgezet

Bron: Bericht Rijksoverheid, 1 maart 2016.