25-10-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Weinig plek voor medewerker met beperking?

Tegengeluid op SCP-onderzoek: Werknemers met beperking - goed voor de sfeer, teamspirit en motivatie!

Ongeveer de helft van de bedrijven is niet van plan mensen met een beperking in dienst te nemen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat er geen geschikte functies zijn, dat er sowieso geen nieuwe medewerkers nodig zijn of dat er te weinig capaciteit is om nieuwe medewerkers met een beperking goed te begeleiden.

Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de arbeidsmarkt met als centrale thema 'Duurzame inzetbaarheid'. Daarin zeggen de meeste bedrijven dat ze zich wel verantwoordelijk voelen voor het in dienst nemen van mensen met een beperking, maar vaak worden er geen concrete maatregelen genomen om dat ook mogelijk te maken.

Werkgevers kennen ook vaak de regelingen niet die er zijn voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of de no-riskregeling bij ziekte. In totaal maakt iets meer dan een kwart van de werkgevers (28 procent) gebruik van een of meer regelingen om de positie van mensen met een arbeidsbeperking te versterken. Loonkostensubsidie of -dispensatie wordt in 2016 het meest toegepast: 11 procent. Een even hoog percentage maakt gebruik van korting of vrijstelling van sociale premies. Maar liefst 45 procent van de werkgevers is niet bekend met die laatste regeling.

 

De NOS laat ook twee collega’s van mensen met een beperking aan het woord. Zij vinden dat de voordelen met gemak opwegen tegen de nadelen. “Klanten worden er blij van, maar collega's ook. En de werknemers zelf, natuurlijk."

Bron: Binnenlands Bestuur, 24 oktober 2017; NOS en vervolgbericht NOS, 24 oktober 2017, Gemeente.nu, 24 oktober 2017.

Deze en andere SCP-informatie over de vraag op de arbeidsmarkt is te raadplegen via de 'card stack' waarin per thema de resultaten van onderzoek onder werkgevers staat: Hoe scholen ze hun werknemers? Nemen ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst? En nemen ze specifieke maatregelen voor oudere werknemers?