31-08-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Welke ondersteuning wilt u in 2018 van de Programmaraad?

Programmaraad inventariseert ondersteuningsbehoefte bij medewerkers van gemeenten, regionale werkbedrijven, SW-bedrijven en UWV in de arbeidsmarktregio’s. Waar zijn zij in 2018 goed mee geholpen?

De Programmaraad (waarin VNG, UWV, Divosa en Cedris samenwerken) wil medewerkers van gemeenten, regionale werkbedrijven, SW-bedrijven en UWV in de arbeidsmarktregio’s zo goed mogelijk ondersteunen bij het vormgeven van de regionale samenwerking als voorwaarde voor effectieve dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

Daarom wil de Programmaraad graag inzicht krijgen in uw wensen en verwachtingen bij het ondersteuningsaanbod. Dit inzicht helpt ons om het aanbod in 2018 zo effectief mogelijk vorm te geven, eventueel in samenwerking met andere partijen.

Door middel van een vragenlijst vragen wij uw input voor de vormgeving van de ondersteuning. Het invullen ervan kost maximaal 10 minuten. Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

Bron: bericht Programmaraad, 29 augustus 2017.